موسیر از جمله دسرهای محبوب و خوش طعم است که میتواند در کنار غذا مصرف شود. موسیر خشک شده به اندازه موسیر تازه دارای خاصیت و فواید زیادی ست و میتوانید قبل از مصرف آن را خیس کنید تا دوباره عطر آن فضای آشپزخانه شما را پر کند.