جدیدترین اخبار

با امضای تفاهم نامه بین سازمان مرکزی صندوق بیمه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، [...]

توافقنامه اجرایی بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با مدیریت صندوق کارآفرینی امید د [...]

کارگاه آموزشی کارگزاران به منظور ارتقاء دانش بیمه ای و مهارت فنی مدیران و کارشناسان دفاتر کارگزاری ص [...]

جلسه شورای مدیران صندوق با حضور محمدرضا واعظ مهدوی ، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستائیان، کشاورزان [...]

آگهی حراج حضوری خودرو  [...]

صندوق بیمه روستایی

Smiley face

شرکت تعاونی روستایی

Smiley face

خدمات

شرکت تعاون روستایی سولان درسال 05/02/1345 تاسیس و با عضویت درآوردن کشاورزان شهرمریانج وروستاهای سولان ، توئیجین ، موئیجین و وفرجین برابر وظایف تعریف شده در اساسنامه شرکت و تحت هدایت و راهنمایهای سازمان تعاون روستایی همدان شروع به فعالیت نمود