جدیدترین اخبار

اسدالله رازانی: نظام در دهه سوم عمرخودو در دوران بلوغ و خردمندی به این تشخیص رسید که در پرتو نظام جا [...]

دومین همایش سراسری کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان کهگیلویه و بویراحم [...]

اسدالله رازانی کارگزاری‌ها را پیشانی کار صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و محل تبلیغ برای صندوق دانست ک [...]

شیرکانی در جلسه با مدیران استانی به اهمیت پایبندی به برنامه‌ها در عملکرد اشاره کرد و از آنها خواست ع [...]

ستاد راهبردی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر شهرستان بوئین و میاندشت اصفهان برگزار شد. [...]

صندوق بیمه روستایی

Smiley face

شرکت تعاونی روستایی

Smiley face

خدمات

شرکت تعاون روستایی سولان درسال 05/02/1345 تاسیس و با عضویت درآوردن کشاورزان شهرمریانج وروستاهای سولان ، توئیجین ، موئیجین و وفرجین برابر وظایف تعریف شده در اساسنامه شرکت و تحت هدایت و راهنمایهای سازمان تعاون روستایی همدان شروع به فعالیت نمود