جدیدترین اخبار

دستور بخشدار به دهیاران جهت پوشش 100 درصدی افراد مشمول روستائیان و عشایر بخش ارم در صندوق بیمه اجتما [...]

معاون امور بیمه ای تامین اجتماعی استان یزد برای هرگونه همکاری درخصوص هدایت افراد فاقد بیمه که مشمول [...]

حکم بازنشستگی صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به پدر شهید حسن یاوری توسط رئیس اصل نود [...]

مدیر صندوق استان یزد از انعقاد تفاهم نامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر [...]

تفاهم‌نامه همکاری بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و شرکت بین‌المللی نوین زعفران ب [...]

صندوق بیمه روستایی

Smiley face

شرکت تعاونی روستایی

Smiley face

خدمات

شرکت تعاون روستایی سولان درسال 05/02/1345 تاسیس و با عضویت درآوردن کشاورزان شهرمریانج وروستاهای سولان ، توئیجین ، موئیجین و وفرجین برابر وظایف تعریف شده در اساسنامه شرکت و تحت هدایت و راهنمایهای سازمان تعاون روستایی همدان شروع به فعالیت نمود