جدیدترین اخبار

 ;;•  مستمری پیری;;اگر شما روستایی ، عشایر ، کشاورز غیرساکن در ... [...]

شرایط عضویت;; ;; ;;۱.  تابعیت جمهوری اسلامی ایران [...]

 ;;صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای تحقق اهداف والای نظام جمهوری اسلامی [...]

ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران ادارات تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان با حضور حضرت آ [...]

صندوق بیمه روستایی

Smiley face

شرکت تعاونی روستایی

Smiley face

خدمات

شرکت تعاون روستایی سولان درسال 05/02/1345 تاسیس و با عضویت درآوردن کشاورزان شهرمریانج وروستاهای سولان ، توئیجین ، موئیجین و وفرجین برابر وظایف تعریف شده در اساسنامه شرکت و تحت هدایت و راهنمایهای سازمان تعاون روستایی همدان شروع به فعالیت نمود